Havdrup Dans er efter 33 år desværre tvunget til lukning, da den
ejendom, hvor vor danseskole vi har haft til huse skal nedrives.

Se venligst nedenstående information.

Vor dygtige instruktør Michelle Falk Knudsen, der har undervist
hos Havdrup Dans i 4 år, fører danseskolen videre i eget navn.

Vi henviser derfor til:

MFK Dance 

Gry Havdrup

 

Kære elever og pårørende hos Havdrup Dans

Det er med stor sørgmodighed, at vi må meddele vore undervisere, vore børnedansere og deres forældre samt vore voksendansere, at Havdrup Dans ikke ser sig i stand til fortsætte i næste sæson. Grunden er, at den bygning som danseskolen er placeret i, skal nedrives for at give plads til en udbygning af Albertshøj Plejecenter i Albertslund Centrum.

Vi blev for nylig indkaldt til møde med vor udlejer, Citycon, som er et privat firma, der ejer det meste af Albertslund Centrum. Ved dette møde blev det gjort klart for os, at Havdrup Dans kun kan få sikkerhed for at blive i vore nuværende lokaler i Albertslund Centrum indtil midten af februar 2018, fordi huset skal nedrives.

Vores dansesæson løber som bekendt fra 1. september til slutningen af juni, når skolernes sommerferie be-gynder. Næsten alle danmarksmesterskaber i de danseformer som tilbydes hos Havdrup Dans afvikles i juni måned, og vi kan naturligvis ikke udforme et program for næste dansesæson, når vi fra februar 2018 står uden lokale.

På det omtalte møde med Citycon blev vi dog stillet i udsigt, at man snarest ville kunne præsentere os for andre lokalemuligheder i Albertslund Centrum. Vi var derefter til endnu et møde med Citycon. Men resultatet var skuffende, da vi kun blev præsenteret for en enkelt mulighed. Og det foreslåede lokale var imidlertid ikke brugbart for os, da salen kun ville have en bredde på 6,8 meter. Til sammenligning er bredden i vor nuværende sal 9,5 meter. Bredden er meget vigtig for dels at kunne gennemføre vore mange formationsdanse og dels for voksendansen, hvor parrene danser rundt langs salens ydervægge. Så samlet set var det tilbudte lejemål væsentligt mindre end det nuværende, - men huslejen ville alligevel være betydeligt højere end i vort nuværende dyre lejemål. Endvidere fandtes der intet køkken i det nye lejemål, hvilket betyder, at det ikke længere ville være muligt at supplere danseskolens indtægter ved udlejning af lokalet som selskabslokale.

Vi stod tilbage med en følelse af, at Citycon ikke rigtig forstod situationens alvor, - og der var ingen forståelse for, at en danseskole kan være et stort aktiv for Albertslund Centrum, fordi vi trækker mange mennesker til centret.

En hel anden forståelse har vi mødt fra Albertslund Kommune, som takker os for, at vor danseskole har været til stor gavn og glæde for borgerne i kommunen gennem 33 år.

Kommunen vil gerne forsøge at finde gode lokaler til os og samtidig konvertere os til en danseforening, så vi kunne blive fri for at tænke på centerhusleje. Et enkelt lokale i udkanten af Albertslund var i spil. Men vi er bekymrede for, at danseskolen vil miste rigtig mange elever ved at blive placeret langt fra centeret og S-stationen. Mange af vore elever kommer fra de omkringliggende kommuner, og vil have svært ved at komme til et mere afsides sted i Albertslund.

Og hvordan ville kollegerne ikke se på en Tommy Havdrup, der konverterede sin danseskole til en danseforening, efter at han i 24 år har kæmpet for at danseskolerne skulle få samme vilkår, som danse-foreningerne får fra Folkeoplysningsloven og derved slippe for en hård konkurrenceforvridning?

Vi ser os derfor nødsaget til at tage konsekvensen af, at vi ikke kan udgive et nyt program for sæsonen 2017-18, og må erkende, at Havdrup Dans nu må lukke per 1. juli 2017 efter 33 skønne danse-år. Det er os samtidig en glæde at kunne meddele, at Michelle Falk Knudsen overtager danseskolen samme dato.

Vi takker vore mange dejlige undervisere, som gennem alle disse år - i en længere eller kortere periode - har været en del af Havdrup Dans.

Ligeledes vor bedste tak til alle de elever og deres pårørende som på et eller andet tidspunkt gennem de seneste 33 år har været knyttet til danseskolen hos Havdrup Dans.

Vi sender Jer alle vor bedste tak !

Gry, Sascha, Dorthe og Tommy Havdrup